Web Strategie design Sitecore

Veiligheidsregio MWB

Veiligheid voor elkaar! Dat is het concept achter de nieuwe website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Met deze website roept de Veiligheidsregio burgers op hun verantwoordelijkheid te nemen om de veiligheid in de regio te verbeteren. In geval van een crisis kan de burger de actuele handelingsperspectieven en stand van zaken volgen.

Veiligheid voor elkaar 

Dat is het concept achter de nieuwe website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. VRMWB informeert met deze risico-en crisiscommunicatiewebsite de gebruikers over risico’s en gevaren in hun omgeving. Enerzijds door ze handelingsperspectieven aan te bieden voor gevaarlijke en risicovolle situaties en anderzijds door hen op te roepen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het verhogen van de veiligheid in de regio.

vhr-mwb-laptop

Zelfredzaamheid stimuleren

Vanaf het eerste moment van dit traject heeft de Veiligheidsregio Estate meegenomen in de wereld van risico-, crisiscommunicatie en zelfredzaamheid. Aan de hand van customer journeys en brainstormsessies zijn waardevolle ideeën ontstaan over hoe we bewustwording en zelfredzaamheid kunnen stimuleren. Deze ideeën zijn vertaald naar een helder en uiteraard responsive design.

De website voldoet aan de eisen van webrichtlijnen. De onderliggende techniek is zo ingericht dat het voor mensen met een visuele beperking mogelijk is de inhoud van de pagina’s goed te begrijpen en te navigeren. 

vhr-mwb-responsive

Overzichtelijke handelingsperspectieven

Met deze nieuwe website is een nieuwe stap richting risico-, crisiscommunicatie en zelfredzaamheid gezet. Informatie over “Wat te doen bij…” kan op ieder moment geraadpleegd worden. De verschillende scenario’s (handelingsperspectieven) zijn overzichtelijk weergegeven en helder omschreven. Bovendien wordt men tijdens een onveilige situatie of crisis via de website op de hoogte gehouden. Er is een duidelijke link met social media; de sociale mediakanalen en de website zijn gekoppeld en daardoor altijd op hetzelfde moment up to date. Op de organisatiepagina kunnen bedrijven gemakkelijk besluiten en regels ten aanzien van (rampen)plannen, wettelijke regelgeving besluiten van het algemeen bestuur, programma’s, rapporten en dossiers inzien.

Bezoek de website

Wat mogen we voor jou betekenen?

Het lijkt ons leuk om kennis met je te maken. Wij zijn bereikbaar via verschillende kanalen. Neem je contact met ons op? De koffie staat klaar!