Sitecore crisiscommunicatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Tilburg

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) neemt de leiding en coördineert de inzet van de hulpdiensten, gemeenten en partners in de regio. Dit draagt bij aan het efficiënt handelen tijdens een incident of crisis, als ook aan passende nazorg. Met het nieuwe platform zet de VRK grote stappen op het gebied van risico-en crisiscommunicatie.

Het doel

Met de nieuwe website en App wil de VRK risico-en crisiscommunicatie in de regio verbeteren en de multidisciplinaire samenwerking in veiligheid en gezondheid in beeld brengen. De nieuwe website draagt bij aan een meer open communicatie en betere informatievoorziening naar de burger. De website verbindt de VRK met GGD en Brandweer. Daarnaast vervult de website binnenkort een rol in de verspreiding van bestuurlijke informatie en nu al bij de arbeidsmarktcommunicatie.
De VRK kan via dit kanaal burgers en bedrijven op één centrale plek informeren over de risico’s en gevaren in hun omgeving en handelingsperspectieven bieden. In geval van een crisis kan de burger hier actuele handelingsperspectieven en de stand van zaken volgen.

kennemerland-macbook1

Het resultaat

Met dit nieuwe Sitecore platform is een belangrijke stap richting risico-, crisiscommunicatie en zelfredzaamheid gezet. De site is ingedeeld in drie hoofdthema’s:

  • Wat doen wij (VRK)?
  • Wat kun jij doen?
  • Wat te doen bij, waarbij verschillende situaties worden geschetst met duidelijke iconen.

Informatie over “Wat te doen bij…” kan op ieder moment geraadpleegd worden. De verschillende scenario’s (handelingsperspectieven) zijn overzichtelijk weergegeven en helder omschreven. Bovendien wordt men tijdens een onveilige situatie of crisis via de website op de hoogte gehouden. De actuele situaties staan centraal bovenin op de homepage en worden geografisch in beeld gebracht met Google Maps.

Op de organisatiepagina kunnen bedrijven gemakkelijk besluiten en regels ten aanzien van (rampen)plannen, wettelijke regelgeving, besluiten van het algemeen bestuur, programma’s, rapporten en dossiers inzien.

Het platform is gebaseerd op die van de Veiligheidsregio MWB, welke een succes is gebleken en een voorbeeld is op het gebied van risico- en crisiscommunicatie. Lees hier meer over de case van de Veiligheidsregio MWB. De website is tevens gekoppeld aan de crisiscommunicatie-app.

kennemerland-macbook2

Over Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) bestaat sinds 1 januari 2008. Veiligheidsregio’s zijn verschillend georganiseerd. De VRK bestaat uit Brandweer Kennemerland, GGD Kennemerland, het Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK, ofwel meldkamer), het Veiligheidsbureau Kennemerland en ondersteunende afdelingen in het Facilitair Bedrijf.

Alle onderdelen van de VRK werken samen met een groot aantal organisaties en bedrijven, waaronder de politie, Defensie, Tata Steel, Schiphol, RWS, Havenbedrijf Amsterdam, NS, ProRail, KNRM en reddingsbrigades. Bij een ramp, een grote brand of ernstig ongeluk krijgen medewerkers van hulpdiensten en samenwerkingspartners een rol in de crisisorganisatie, afhankelijk van wat een situatie vraagt aan kennis, mensen en materieel. Hierbij heeft de VRK de leiding en coördineert de inzet van de hulpdiensten en samenwerkingspartners. De VRK zorgt er ook voor dat hulpverleners zijn voorbereid op hun taken tijdens de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De VRK werkt in opdracht van de 10 gemeenten in de regio, met in totaal circa 500.000 inwoners.  Met Tata Steel, het Noordzeekanaal en Schiphol, is de veiligheidsregio Kennemerland één van de meest risicovolle regio’s in Nederland. De 10 gemeenten zijn samen opdrachtgever.

Bezoek de website
kennemerland-sfeer

Wat mogen we voor jou betekenen?

Het lijkt ons leuk om kennis met je te maken. Wij zijn bereikbaar via verschillende kanalen. Neem je contact met ons op? De koffie staat klaar!