Contact Momenten Registratiesysteem ROC Tilburg

ROC Tilburg wil graag weten welke leerlingen contact met hen hebben in hun zoektocht naar een opleiding die bij hen past. Hiervoor is een Contact Momenten Registratiesysteem ontwikkeld, afgekort CMR Tool, dat bestaat uit de volgende onderdelen.

Registeren aanmeldingen Open Dag, inloopavond, meeloopdagen en workshopdagen

Voorafgaand aan de Open Dag en de inloopmomenten worden leerlingen gevraagd zich te registeren. Op deze manier kan per opleiding bekeken worden hoeveel leerlingen interesse hebben in een bepaalde opleiding. De vooropleiding, het schooljaar en de school zijn zo te herleiden.

Registreren aanwezigheid

Tijdens de Open Dag of andere voorlichtingsmomenten wordt (d.m.v. smartphones) geverifieerd of de belangstellenden die zich van te voren hebben geregistreerd ook daadwerkelijk zijn gekomen. Ook van leerlingen die zich niet van te voren hebben aangemeld worden ter plekke de gegevens geregistreerd zodat ook deze gegevens bekend zijn bij ROC Tilburg.

Mogelijkheid om als belangstellende op de hoogte te worden gehouden

Geregistreerde leerlingen krijgen de mogelijkheid om aan te geven of ze wel of niet op de hoogte gehouden willen worden van de activiteiten van ROC Tilburg.

Analyse van het aantal geregistreerde leerlingen en de definitieve aanmeldingen

Door tussentijds te analyseren wie zich geregistreerd heeft en of deze leerlingen zich al daadwerkelijk aangemeld hebben kan het traject van aanmelden geprofessionaliseerd worden. Door vinger aan de pols te houden bij leerlingen die zich wel registeren, maar zich niet aanmelden, kan de instroom van studenten beter gereguleerd worden. Leerlingen worden op maat geïnformeerd en eventueel geholpen bij het maken van hun definitieve keuze.

Enquête

Na aanwezig te zijn geweest bij een open dag krijgen de leerlingen een mail met een link naar een enquête. Deze resultaten worden ook verwerkt in de CMR tool. Hiermee heeft ROC Tilburg volledig inzicht in het oriëntatietraject van de potentiele leerling.

ROC Analyse

Wat mogen we voor jou betekenen?

Het lijkt ons leuk om kennis met je te maken. Wij zijn bereikbaar via verschillende kanalen. Neem je contact met ons op? De koffie staat klaar!

roc-tilburg-foto01
roc-tilburg-foto02