Strategie

Brandweer Nederland

De eerste stappen richting verdere bewustwording en zelfredzaamheid van brandveiligheid zijn gezet. Estate heeft samen met de Brandweer bepaald hoe deze missie gerealiseerd kan worden.

Hoe kan de Brandweer met de inzet van digitale middelen de veiligheid van het leven in onze maatschappij vergroten? Hoe kunnen burgers, bedrijven en medewerkers zelf bijdragen aan deze veiligheid? Hoe ziet de online wereld van de Brandweer er na 2014 uit?

Strategie, visie, actie

Om te komen tot een nieuw online platform heeft Estate de Brandweer aan de hand genomen in een strategietraject.
De behoefte van de eindgebruiker en die van de Brandweer zijn in kaart gebracht door interviews met stakeholders uit verschillende regio’s en mensen uit de praktijk.
In een visiedocument met concrete voorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe sociale media, de website en apps door de Brandweer gebruikt kunnen worden om te komen tot een veiligere samenleving. Gemakkelijke invoer, beheer en verspreiding van content door medewerkers in een ‘redactieroom’ en overtuigende content van en naar de doelgroepen zijn enkele van de aandachtspunten binnen deze visie.

brandweer-roadmapOp basis van de visie is een stappenplan voor de uitvoering uitgewerkt. Een prototype van de website geeft een goed inzicht in de gewenste functionaliteiten. Bijvoorbeeld hoe burgers zelf met goede voorbeelden kunnen bijdragen. De visie en het prototype hebben bijgedragen aan succesvolle overtuiging van stakeholders. Ook zijn deze gebruikt als onderdeel van de  aanbesteding. Het project zal op basis van scrum doorontwikkeld en gedetailleerd worden.

brandweer-wireframes

Wat mogen we voor jou betekenen?

Het lijkt ons leuk om kennis met je te maken. Wij zijn bereikbaar via verschillende kanalen. Neem je contact met ons op? De koffie staat klaar!