User Experience 136 x bekeken

Is jouw website digitoegankelijk?

22 maart 2019 - Marcel de Jong

Iedereen heeft al eens gehoord van de webrichtlijnen of drempels weg. Veel mensen vragen zich af waar ze nu precies aan moeten voldoen. Voor wie geldt het? Welke uitzonderingen zijn er? En waar is het goed voor?


Een kwart van de Nederlandse bevolking heeft een beperking

In eerste instantie denk je bij digitoegankelijkheid waarschijnlijk aan mensen met een visuele of een andere lichamelijke handicap. Wanneer je alle mensen met een beperking bij elkaar optelt, kom je erachter dat ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking een beperking heeft die het gebruik van digitale middelen beïnvloedt. En daar komen dan nog de tijdelijke of situationele beperkingen bij. Bijvoorbeeld wanneer je een arm breekt en tijdelijk je muis niet goed kunt gebruiken.

4 miljoen Nederlanders met een beperking, 25% van de bevolking

Het filmpje hieronder toont hoe studenten met een beperking toch het internet kunnen gebruiken. Sommige hulpmiddelen vragen een flinke portie geduld. Ondanks dat is het voor iedereen in dit filmpje een onmisbare ervaring om toegang te hebben tot internet.

 Wat betekent toegankelijkheid in de praktijk?

Door de techniek en content van je website goed in te richten, kunnen ook alle mensen met een beperking er gebruik van maken. In het kort komt het erop neer dat alles wat geen tekst is een tekstalternatief krijgt. Als eigenaar of beheerder van een website heb je de verantwoordelijkheid om alle onderdelen ervan waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust te maken. Een aantal voorbeelden:

Afbeeldingen en video’s

Zo krijgen informatieve afbeeldingen een tekstuele beschrijving (ook wel ‘alttext’ genoemd) en worden video’s voorzien van ondertiteling en audiotranscript. Doven kunnen de ondertiteling lezen en blinden gebruiken hun screenreader om teksten voor te lezen. Sla hierbij niet door met het beschrijven van decoratieve afbeeldingen. Dat wordt niet gewaardeerd door mensen met een beperking die snel iets willen vinden. Een goed beheersysteem stelt redacteuren en beheerders in staat om deze alternatieve content in te voeren.

Voor doven kun je in YouTube zelf ondertiteling toevoegen. Automatische ondertiteling lijkt ook makkelijk, maar gaat in 99% van de gevallen fout. Je kunt het beste zelf een audiodescriptie en ondertiteling toevoegen aan een filmpje. Hier vind je een voorbeeld van een toegankelijk filmpje voorzien van transcriptie, ondertiteling en de mogelijkheid de snelheid aan te passen: http://www.washington.edu/doit/videos/index.php?vid=33

Met de tabtoets navigeren

Mensen met een beperking gebruiken vaak de tabtoets om door een pagina te navigeren. Hierbij willen ze niet steeds langs de navigatie en andere elementen in de header klikken. Een oplossing hiervoor is een onzichtbare “skip to content” link bovenaan de pagina die verschijnt zodra je op de tabtoets drukt. Een voorbeeld hiervan vind je op de website van GGD Hart voor Brabant.

Volgorde van elementen op de pagina

Voor mensen met een screenreader is de volgorde van content ook heel belangrijk. Een korte beschrijving van een video willen zij lezen voordat ze een video starten. Anders komen ze er pas tijdens het kijken achter dat de video niet relevant voor ze is. Die omschrijving zet je dus niet onder de video, maar erboven. Wil je vanuit esthetisch oogpunt toch de tekst onder de video dan kunnen developers daar natuurlijk een oplossing voor maken.

Het venijn zit hem in de details

Eerdergenoemde voorbeelden zijn er slechts enkele van de 38 succescriteria die gelden om digitoegankelijk te zijn. Hoe je precies voldoet aan de richtlijnen vind je in de eenvoudige uitleg over digitoegankelijkheid van de overheid.
Wil je meer weten over software, screen readers, boeken en cursussen over dit onderwerp, kijk dan eens naar: https://a11yproject.com/resources


De voordelen van een toegankelijke website

Een toegankelijke website maakt de online dienstverlening van jouw organisatie bereikbaar voor een groter publiek. Ook draagt het bij aan de vindbaarheid van je website. Google is immers ook blind. Andere voordelen zijn:

 • Meer omzet: je loopt minder klanten mis.
 • Betere klantbeleving en groter vertrouwen in het merk.
 • Meer tevreden bezoekers.
 • Invulling van sociale verantwoordelijkheid: iedereen kan meedoen.


Voor wie gelden de richtlijnen?

Alle (semi-)overheidsorganisaties moeten toegankelijk zijn, maar ook voor bedrijven gelden verplichtingen:

 • Staats-, regionale of lokale overheidsinstanties
  Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Gemeenschappelijke regelingen, Ministeries, Zelfstandige bestuursorganen, Staten-Generaal, Hoge Colleges van Staat, Adviescolleges, Openbare lichamen voor beroep en bedrijf, Rechterlijke macht en Politie en brandweer.
 • Publiekrechtelijke instellingen
  Dit zijn instellingen die zijn opgericht voor het specifieke doel te voorzien in andere behoeften van algemeen belang dan die van commerciële of industriële aard en die merendeels door de staat, regionale of lokale overheidsinstanties of andere publiekrechtelijke lichamen instellingen worden gefinancierd. Zie ook de volledige definitie op: https://www.digitoegankelijk.nl/beleid/voor-wie-is-het-verplicht
 • Samenwerkingsverbanden hiervan
 • Bedrijfsleven
  Ook het bedrijfsleven heeft te maken met wettelijke verplichtingen op het gebied van (digitale) toegankelijkheid. De wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2017)


Vanaf wanneer gelden de nieuwe regels?

 • 1 juli 2018
  Inwerkingtreding wettelijke verplichting en nieuwe uitzonderingen.
 • 23 september 2019
  Nieuwe externe en interne websites moeten wettelijk voldoen.
 • 23 september 2020
  Oudere externe en interne websites moeten wettelijk voldoen.
 • 23 juni 2021
  Alle mobiele applicaties van (semi-)overheid moeten wettelijk voldoen.
Voor een aantal zaken geldt een uitzondering. Zo hoeven kantoorbestanden pas op 23 september 2020 toegankelijk te zijn. Ook zijn er uitzonderingen voor geluid, bewegend beeld en filmpjes. Lees meer over de specifieke situaties en uitzonderingen


 

Digitoegankelijkheid is een proces, geen momentopname

Een actuele toegankelijkheidsverklaring laat zien hoe ver je bent. Als organisatie gebruik je de toegankelijkheidsverklaring om kenbaar te maken hoe toegankelijk je website is. De verklaring maakt duidelijk waaraan voldaan wordt en welke stappen nog genomen gaan worden en wanneer. Digitoegankelijkheid is een proces, geen momentopname. Zie bijvoorbeeld de toegankelijkheidsverklaring van het Kadaster.


Aan de slag met digitoegankelijkheid?

We helpen organisaties graag op weg met digitale toegankelijkheid. Dat kan aan het begin van een nieuw project zijn of met de optimalisatie van bestaande platformen. Onze gecertificeerde designers en developers weten waar ze op moeten letten bij de creatie en optimalisatie van websites, apps en digitale platformen. Als partner voor onderzoeken en certificeringen werken we nauw samen met Cardan Technobility.

Behoefte aan een quick scan? Of een volledige certificering? Laat het ons weten!

 

Marcel de Jong

Sinds 2010 werkt Marcel bij Estate aan strategie, concept, interactie en vorm. Voor een optimaal effect denkt hij graag mee over de manier waarop wordt samengewerkt met klanten en collega's.

Reacties ()