Agilelicious 4981 x bekeken

Product ownership als vak!

11 mei 2016 - Alex Otten

Productownership als vak bij toekomstgerichte opleidingen. Deze rol in een Agile project moet niet onderschat worden. Alex beschrijft uit ervaring waarom deze rol zo belangrijk is.

Een klant van me vertelde dat hij een cursus ‘Goed opdrachtgeverschap’ had gevolgd. Het besef was gekomen dat wanneer je een project goed wil laten verlopen, de opdrachtgever een cruciale rol speelt.

In de tijd dat de opdrachtgever vooral klant was die, ‘bepaalde omdat hij betaalde’, gingen projecten praktisch allemaal niet zoals ze zouden moeten. Ook wij hebben met dat principe veel ellende gekend. Veel budgetoverschrijdingen, hoge budgetoverschrijdingen, geen goede kwaliteit, een gedemotiveerd team en oh ja, ook nog een ontevreden klant. Alleen maar verliezers dus.

Wij besloten over te stappen naar de Agile/Scrum project aanpak. Hierover is veel te vinden. Ook mijn collega’s schrijven hier regelmatig over. Ik ben een grote fan van deze werkwijze en noem mezelf inmiddels graag Scrum-evangelist. Al onze klanten krijgen van ons een workshop Scrum, voorafgaand aan een nieuw project. We belichten dan de gehele werkwijze en staan uitgebreid stil bij de rol van de klant.

Ik heb besloten om dat nog uitgebreider te gaan doen. Misschien ga ik zelfs een aparte workshop voor Product owner ontwikkelen. Waarom? Omdat Product ownership een vak apart is. Een competentie!
Zolang het nog niet standaard wordt onderwezen op het hoger onderwijs, zal het bedrijfsleven dat zelf moeten oplossen. 

Wat is er dan aan de hand? 

Er zijn een aantal zaken belangrijk voor een Product owner. In de eerste plaats de steun van een eventuele Business owner (directie, MT, stuurgroep etc.). Vooral bij kleinere organisaties wordt een Product owner ‘naar voren geschoven’, die meer als doorgeefluik fungeert. Gevolg is dat de Product owner na 1 of 2 Sprints wordt teruggefloten. Om die reden is een gesprek met de Business owner noodzakelijk, voorafgaand aan een Scrum traject.

Ten tweede moet een Product owner beslissingen kunnen én durven nemen. Het verschil tussen kunnen en durven is dat om het te kunnen:
  • Je goed in de materie moet zitten.
  • Je goed moet weten welke gevolgen een keuze hebben.
  • Je moet weten wat het goede moment is om een keuze te maken.
  • Durf nodig is om eventuele consequenties te aanvaarden. Voor het kunnen moet de Product owner vooral veel vragen stellen en veel informatie geven. Voor het durven moet een Product owner verder kunnen kijken dan het ene project.
Durf is moeilijk aan te leren. Dat komt met de jaren. Hierbij moeten we Durf en Onbezonnenheid niet met elkaar verwarren. De vaardigheid van vragen stellen en informatie verschaffen is gelukkig prima te leren. 

Assumption is the mother of all f*ck ups

Had ik het moeten vragen of had jij het moeten vertellen? Ergens in de 3e Sprint komt het moment dat een keuze in Sprint 1 niet de juiste was. Er duikt ergens een oude mail op met daarin een eerste versie van een Plan van Wensen en Eisen. Hoe voorkom je dat een Product owner naar het team gaat zitten kijken met een verwijtende blik? “Ja, maar dat stond in de offerte”, ”Ja, maar ik dacht dat deze functie net zo zou worden als in de oude website” etc. De regel is: als het niet op de back-log staat, wordt het niet gemaakt (los van afspraken in de Definition of Done). De back-log is dus de plaats waar de Product owner zijn/haar informatie plaatst. Product owners zullen daar dus heel zorgvuldig mee om moeten gaan. Het “Ja, maar ik mag toch aannemen dat dit logisch is”-antwoord is dus niet van toepassing.

En het team dan?

Nu komt het: Ik ben ondanks hetgeen ik hierboven beschrijf, ook van mening dat je van een professionele club mag verwachten dat ze de Product owner scherp houden en controlevragen stellen om zeker te weten dat we niets vergeten. Ook hier geldt dat ervaring een enorme bijdrage levert aan een project.

Ligt de waarheid dan in het midden? Nee! De rollen en verantwoordelijkheden binnen Scrum zijn helder. Misverstanden zijn een gegeven. De Product owner moet samen met het team risico’s proberen te verminderen.

Omdat het team bestaat uit vakmensen die op professioneel niveau hun werk doen, iedere dag opnieuw, is dat dus ook wat een Product owner moet kunnen. Het is dus een vak!
 

Alex Otten

‘Internet is als water uit de kraan’ aldus Alex. Nieuwe kansen dienen zich elke dag aan en Alex is sinds 1995 actief om die kansen te ontdekken en in te zetten voor de doelen van zijn klanten. Alex is niet alleen directeur bij Estate internet, maar houdt zich ook actief bezig met het geven van onderwijs en de begeleiding van jonge talenten. ‘Antwoorden is het nieuwe zenden’ is zijn motto.

Reacties ()